Rapanden Rasmus

Samspil marts 2017

Rinkenæs Brass Band 126. sæson. I 1891 blev Rinkenæs frivillige brandværnsorkester stiftet. Lige siden, gennem ild, vand og flere krige, har orkesteret spillet. I starten til brandudrykning men også til borgernes fornøjelse. Det er utroligt flot, at der 126 år senere, stadig er gang i musikken. Navnet er ændret til Rinkenæs Brass Band, men vi […]

Rapanden Rasmus

Samspil, januar 2017

Sådan er efterår/ vinter gået for Brass bandet. Den 06.10.: Det årlige orkestermøde blev denne gang afholdt på Rinkenæshus. Orkesterretningslinier blev gennemgået og rettet til,                             nye ideer drøftet og der blev valgt medlemmer til diverse udvalg. Derefter hyggede vi os med […]

Rapanden Rasmus

Samspil november 2016.

Eftersommer i Rinkenæs Brass Band. D.10.09.: Kirke Hørup ringridning. March gennem byen og koncert på pladsen. Det var en stegende varm dag. D. 22.09.: Almindelig øveaften med besøg af journalist og fotograf fra Jyske. Den 24.09. var der en stor artikel vedr. Rinkenæs Brass                       […]

Rapanden Rasmus

September 2016

D.07.04.: Anderledes øveaften. TVS/ naboer var på besøg på brandstationen. Interwiev med Eva, brandkvinde, vores dirigent Dieter                       og Erik og Heidi, som  fortalte om de historiske uniformer. Bagefter blev der filmet i Eriks Musikværksted. En fin udsendelse                 […]